Translate

מי אנחנו


ארגון יוצאי קרקוב בישראל היו עמותה רשומה שמטרתה להנציח את הקהילה המפוארת של יהודי קרקוב, על עושרה התרבותי והחברתי, ולזכור את חורבן הקהילה בשואה.
כתובת העמותה: ת.ד. 17209 תל אביב-יפו 6117102 ישראל
 cracowassociation@gmail.com

הארגון נוסד בשנת 1936, ופועל ברצף מאז ועד היום. בשנים הראשונות להקמתו, טרם פרוץ מלחמת העולם השניה, הייתה מטרתו המרכזית לשמש מעין "מרכז קהילתי" לצעירים הציוניים שעזבו את ביתם ועלו לארץ-ישראל. עם פרוץ המלחמה, ולאחריה, השתנו מטרותיו העיקריות של הארגון, ומשימותיו העיקריות הפכו להנצחת זכרה של הקהילה היהודית בקרקוב, עברה המפואר והטרגדיה אשר פקדה אותה, ובנוסף פעילות חברתית-ציבורית וסיוע לניצולי שואה בני העיר.

כיום (2012) חברים בארגון למעלה מ-1,500 איש – כמחציתם בני ה"דור הראשון" והאחרים בני דורות ההמשך – ואלה משתתפים בפעילויות החברתיות ובאזכרה השנתית, המתקיימת ביום הזכרון לשואה ולגבורה, בשיתוף עם תלמידי בית הספר המאמץ של הקהילה, תיכון עירוני ה' בתל אביב. במהלך השנה מקיים הארגון מספר התכנסויות, ובהן אירוע בחודש דצמבר לציון פעולת המרד "ציגנריה" של תנועות הנוער בתקופת הגטו בעיר, קריאה ב"מגילת אסתר" אשר ניצלה מהגטו לאחר חיסולו, הרצאות על מורשת יהודי העיר ומפגשים עם אורחים מקרקוב הפעילים בשימור מורשת יהדות קרקוב.

אחת לשנה מצטרפת קבוצה מחברי הארגון למצעד זיכרון המתקיים מידי שנה בקרקוב, ביום ראשון הסמוך לתאריך חיסול הגטו שהתרחש ב-13 וב-14 במרץ 1942, וביחד עם מאות אנשים מפולין ומחוצה לה צועדים כולם מככר גיבורי הגטו שברובע פודגוז'ה אל האנדרטה שהוקמה במקום בו פעל מחנה הריכוז פלשוב.
הזרוע המבצעת של הארגון היא הוועד, שבו חמישה חברים, הנבחרים אחת לשנה באסיפה הכללית של הארגון, וכן ועדות אד הוק לביצוע החלטות הוועד.

ארגון יוצאי קרקוב בישראל יוזם גם תערוכות ואירועים כלל ארציים, החורגים מהפעילות השוטפת; כך למשל התקיימו אירועים במסגרת אלף שנות יהדות פולין ושבע מאות שנות יהדות קרקוב, שכללו הרצאות וסימפוזיונים. אירוע הסיכום התקיים בנוכחותם של שני חתני פרס נובל על במה אחת: שמעון פרס ו-ויסלבה שימבורסקה. הוצגה תערוכה על תרומתם של החיילים היהודיים בצבאות פולין ותערוכת צילומים על חייהם של יהודי קרקוב בין שתי מלחמות העולם, בשיתוף עם המרכז הבינלאומי לתרבות בקרקוב. כן הושלם תיעוד בית הקברות היהודי ברחוב מיודובה בקרקוב, אשר בוצע יחד עם משלחות של תלמידי בתי ספר. בסיומו של פרויקט התיעוד הוצא לאור ספר – בעברית, אנגלית ופולנית  – המתעד שמות שנמצאו על גבי למעלה מ-7,500 מצבות בבית הקברות.