Translate

יום שישי, 4 בספטמבר 2015

בטאון מס' 103, ספטמבר 2015

מה בבטאון?
תלמידים ומוריהם בבית הילדים של תנועת המזרחי בקרקוב, מיודובה 26,  אחרי המלחמה  • נתיב הזיכרון בבוכניה
  • מסתיימים השיפוצים בבית הכנסת הרמ"א
  • כך שרדתי, יוסף גמינר
  • רשמים מהפסטיבל היהודי, הנריק חיים קוחן
  • סבא יוסף, משפחת בוסק
  • מבצע ציגנריה והמחתרת היהודית בקרקוב
  • השלט ברחוב יגלונסקה 11
  • יהודי קרקוב שנקברו בוורשה
  • ותפתח האדמה את פיה, אגדה