Translate

יום חמישי, 31 באוגוסט 2006

בטאון אוגוסט 2006


הלוח לזכרו של נתן גרוס ז"ל על קיר הבית ברחוב סרגו 12

מה בבטאון?


 • שלט לזכרו של נתן גרוס ברח' סרגו 12
 • היהודים בקרקוב בשנים שלאחר המלחמה 1968-1945
 • ארכיונו האישי של ד"ר חיים הילפשטיין
 • סטודנטים מהיגלונית בישראל
 • תעודת לידה משנת 1851
 • אנשים טובים באמצע הדרך
 • "איש בודד", אשר הלפרן
 • 80 שנה לתאטרון היהודי בקרקוב
 • גניה מנור יקירת באר-שבע
 • חדש על המדף
 • הידעת? על המקוואות של קרקוב
 • כיצד נבנה בית הכנסת אייזק


יום רביעי, 30 באוגוסט 2006

בטאון אוגוסט 2006

 ברק יוסלביץ, לוחם יהודי בצבאות פולין, 1809, בול לכבוד שנת פולין בישראל

מה בבטאון?

 • תערוכה "מאבק לעצמאות - חיילים יהודיים בצבאות פולין 1945-1794"
 • שיתוף פעולה עם מכללת אריאל
 • ראש השנה של שנת 1945, סטניה מנהיים
 • חמין או צ'ולנט
 • והרי אני כל כך מעט יודעת עליהם, ד"ר איגו פלדבלום
 • השוטר הפולני שהציל יהודים
 • רב חדש בקרקוב
 • הידעת? שמותיהם של רחובות בקז'ימייז'
 • מנהגי תפילה בבית הכנסת האלטעשול