Translate

יום שבת, 28 בפברואר 2015

בטאון מס' 98, מרץ 2015

מה בבטאון?

בעת הלוויתו של ד"ר יהושע אוזיאש טהון
 • אזכרה שנתית ביום הזיכרון לשואה
 • תלמוד תורה ב-בייץ'
 • כיצד הברחנו את אוסקר שינדלר, על פי מאמרו של דן גרנות
 • עיר הצדק ולוחות הזיכרון
 • קרקוב ביצירותיו של ש"י עגנון, על פי מאמרו של מאיר בוסאק
 • הפעילות בקרקוב במסגרת תנועת "הבריחה", ד"ר מירי נהרי
 • סוף סוף בדרך לישראל, צבי גרינגרס
 • צדיק, ד"ר וילהלם ארמר, יואל וולף
 • רחוב בוכנסקה ואתריו היהודיםיום שני, 9 בפברואר 2015

בטאון מס' 97, פברואר 2015

מה בבטאון?
בדרך מבית הכנסת, בשבת. הצלם: וילק אלכסנדרוביץ


 • התגלו מכתבים ממחנה פלשוב
 • נמכרה הוילה שבה התגורר הצורר אמון גת
 • "מיר זענען דא" - אנחנו כאן
 • "השחר" ארגון סטודנטים ציוני
 • חגיגות פורים בקז'ימייז'
 • החיים של היהדות הדתית בגטו קרקוב, הרב מנשה לבטוב
 • סיפור החתונה של סבא וסבתא, גניה ונחום מנור
 • מרים עקביא ז"ל
 • הערות על בתי קפה, יוסף בוסק