Translate

יום שישי, 1 ביולי 2016

בטאון מס' 113, יולי 2016

מה בבטאון?


בית הלוויות בבית הקברות בפלשוב, פוצץ על ידי הגרמנים

·         שלט הנצחה לזכרו של נתן גרוס
·         ארגון יוצאי קרקוב בני יורק
·         פעילות התנדבותית של הציבור היהודי בגטו, ד"ר יעל פלד
·         החווה החקלאית בקופאליני, ד"ר אריה באומינגר
·         פולין, קרקוב 1939-1919, מרילה גוברניק
·         איך ספר נולד – הוצאה מחודשת לספר "בין צללי העיר", הילה בוסק
·         לנה כהן לבית הולנדר ז"ל, עפר כהן
·         מי אתה מר שינדלר? נתן גרוס
·         ז'גוטה לעזרת יהודי קרקוב לאחר חיסול הגטו, ד"ר יעל פלד
·         מכת הבוגדים והמלשינים
·         נתגלתה שורת "מיוחסים" במיודובהאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה