Translate

יום חמישי, 3 בנובמבר 2016

בטאון מס' 117, נובמבר 2016יהודי ברחוב בקז'ימייז' 1934

·        בצ‘כיה התעורר ויכוח על אוסקר שינדלר
·        מועדון ובית ספר של יום ראשון בקהילה היהודית
·        אנה קלוגר, סיפורה של נערה חרדית שברחה מהבית, פרופ' רחל מנקין
·        סליחה על הפוגרום בקרקוב, יאנוש פונייביירסקי
·        בתי חולים יהודיים בגטו, תדאוש פנקביץ
·        קרוניות רתומות לנשים, יעקב שטנדיג
·        אנשים טובים באמצע הדרך, תומס קינלי
·        שחרור קרקוב, 18 בינואר 1945, ד"ר דניאל קמפלר
·        לשכת בני ברית בקרקוב
·        בית הספר למסחר בקרקוב
·        יהודים מצילים יהודים, אירנה יוהנסיום שבת, 1 באוקטובר 2016

בטאון מס' 116, אוקטובר 2016

מה בבטאון?

  • סקר ארכיאולוגי במחנה הריכוז לשעבר פלשוב
  • חיים הילפשטיין, המושל בעולם הפוליטיקה של יהודי קרקוב, מאיר בוסאק
  • קהילת יהודי קרקוב במספרים
  • Marsz Pamieci I Zycia
  • מכתבים משם וזכרונות מכאן, משפחות פישגרונד-מילרד וגבל-שפרן, חיים גלבוע
  • סוציאלים יהודי בקרקוב
  • בית הספר בניהולו של אדולף לויצקי, מאיר בוסאק
  • פנסיה מפולין

יום שישי, 2 בספטמבר 2016

בטאון מס' 115, ספטמבר 2016

מה בבטאון?
בית הקברות הרמ"א בשלג

·        קולגיום קז'ימייז'ובסקי
·        האם יוקם מוזיאון במפעל של שינדלר בברינליץ?
·        ישראל בסטר, איש קרקוב, יוסי בסטר
·        יהודים מצילים יהודים
·        תצלומי אוויר ממחנה פלשוב וסביבותיו
·        עתונות המחתרת בקרקוב, ד"ר יעל פלד
·        מי היה אלכסנדר פרסטר?
·        כך נשרף בית הכנסת ה"אלט שול"
·        אסתרקה של המלך קז'ימייז'


יום שלישי, 2 באוגוסט 2016

בטאון מס' 114, אוגוסט 2016

מה בבטאון?
 
קרקוב 1896
·        שירים מאחורי גדר תיל, האחיות כרמל
·        נס קרה לנו, עמי פמפר
·        חנויות בגדים בבעלות יהודית
·        אחרי המלחמה. שבים לקרקוב. פוגרום..., מאיר בוסאק
·        ארכיון הקהילה היהודית בקרקוב, מאיר בוסאק
·        דוד גוטר ושמחה שפירא ימ"ש
·        בית הכנסת על שם הרמ"א. לכבוד פתיחתו המחודשת, חיים גיזלי
·        הקווים המייחדים את תנועת ההתנגדות היהודית בקרקוב, ד"ר יעל פלד
·        על ארגון קראקע מתוך "לאנדסמאנשאפטן אין ישראל"


יום שישי, 1 ביולי 2016

בטאון מס' 113, יולי 2016

מה בבטאון?


בית הלוויות בבית הקברות בפלשוב, פוצץ על ידי הגרמנים

·         שלט הנצחה לזכרו של נתן גרוס
·         ארגון יוצאי קרקוב בני יורק
·         פעילות התנדבותית של הציבור היהודי בגטו, ד"ר יעל פלד
·         החווה החקלאית בקופאליני, ד"ר אריה באומינגר
·         פולין, קרקוב 1939-1919, מרילה גוברניק
·         איך ספר נולד – הוצאה מחודשת לספר "בין צללי העיר", הילה בוסק
·         לנה כהן לבית הולנדר ז"ל, עפר כהן
·         מי אתה מר שינדלר? נתן גרוס
·         ז'גוטה לעזרת יהודי קרקוב לאחר חיסול הגטו, ד"ר יעל פלד
·         מכת הבוגדים והמלשינים
·         נתגלתה שורת "מיוחסים" במיודובהיום שישי, 3 ביוני 2016

בטאון מס' 112, יוני 2016

מה בבטאון?
 
האקציה הראשונה בגטו קרקוב - יוני 1942
·         "זכור עמנו" מחנה הריכוז פלשוב
·         התקדמות בתוכניות להרחבת המוזיאון היהודי
·         קרקוב של הלה רופאייזן-שיפר
·         יאנינה ביגאי, גיבורה פולניה
·         החזנים של קרקוב, אריה בראונר
·         זכרונותיו של הילד יחזקאל פולניצר על בתי כנסת
·         רשמיה של תלמידה בגימנסיה העברית, הלה מאיירס
·         המנון הדגל של הגימנסיה העברית
·         אחוות הסטודנטים "קדימה" צבי הנריק צימרמן
·         "כבל" מחנה עבודת כפייה בפלשוב


יום שלישי, 3 במאי 2016

בטאון מס' 111, מאי 2016

מה בבטאון?


·        בית כנסת הרמ"א נפתח לתפילה
·        הפסטיבל ה-26 לתרבות יהודית
·        ל"ג בעומר בזכרונותיהם של יוצאי קרקוב
·        קרקוב של נפתלי בנימין גלר
·        עדותו של זאב וילהלם פלדשטיין
·        יהודי קרקוב אהבו את התפילה, אריה בראונר
·        על החינוך הדתי של הנוער, שמואל שטנדיג
·        הרובינזונים מקרקוב
·        יהודים מצילים את בני עמם בשואה
·        השתיקות, יובל ירח