Translate

יום חמישי, 27 במרץ 2014

בטאון 86, מרץ 2014

מה בבטאון?
חברת "התגוששות" קרקא.

  • עצרת זיכרון לנספי קהילת קרקוב
  • לשבריר שניה ראיתי אנושיות, רינה בירנהק
  • חתונת השהם, סיני אלכסנדרוביץ
  • לא עוד "בת יחידה", שרה וייסברג
  • רשימתו האבודה של שכנו של שינדלר, יוסף חמיילבסקי
  • חגי ילדותי, אסתר מנהיים
  • בית הקברות "החדש" במיודבה
  • נאשה גמינה
  • מיכאל פליישר מרח' קרמליצקה, צבי גרינגרס


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה