Translate

יום חמישי, 25 באפריל 2013

בטאון מס' 76, אפריל 2013מה בבטאון?

מודעה של בית המרקחת משנות השלושים של המאה העשרים


·         ספר שואת גטו קרקוב
·         שגריר ארה"ב בפולין ביקר בקז'ימייז' היהודית
·         ברכת נשיא פולין בוריסלב קומורובסקי
·         במרפאה של מדריטש
·         גטו קרקוב וסיפור של הרוקח
·         קורותיו של נפתלי אריאן – המשך
·         מהמפעל של שינדלר ל"יד ושם"
·         "לוחמי החיים"
·         קן "השומר הצעיר" בקרקוב
·         הדלקת משואה לזכר חברי "החלוץ הלוחם"

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה