Translate

יום שבת, 30 ביוני 2012

בטאון מס' 66, יוני 2012

"התחנה האחרונה" ציירה: גניה מנור
מה בבטאון?
  • כל מה שנאסף על מחנה ההשמדה בלזץ'
  • קטעי זכרונות משם, יצחק ברנר
  • מכתב מסבתא ותשובת הנכדה, גילה ויפעת ענבר
  • הגנה עצמית של יהודי קרקוב (1919-1918)
  • אהבת העם לספורט
  • שם קלינברג – האדמו"ר מזלושיץ בקראקא
  • מחנכים בימי השואה
  • האם כנסת ישראל תכבד את לוחמי ציגנריה?
  • שלמה פיילר, איש יקר
  • באו אצל שינדלראין תגובות:

הוסף רשומת תגובה