Translate

יום שבת, 31 בדצמבר 2011

בטאון מס' 60, דצמבר 2011

יהודה (פולדק) מימון (וסרמן) ונכדותיו מדליקים נרות חנוכה
בטקס לציון 69 שנה לפעולות המרד של תנועות הנוער בגטו קרקוב
מה בבטאון?

 • הדלקת נר שביעי של חנוכה וציון 69 שנה ל"ציגנריה"
 • תערוכות בקרקוב
 • "נלחם בשביל שלוש שורות בהיסטוריה"
 • מעדותו של שמעון לוסגרטן על פעולת "ציגנריה"
 • על מבצע "ציגנריה", רבקה קופר
 • מתוך "יומנה של יוסטינה"
 • המשך פעולות המרי בקרקוב, הלה רופאייזן שיפר
 • תעודות הוקרה ללוחמי גיטו ורשה
 • הייתי המקשרת של לאבאן, שושנה כהן
 • כזה היה מבנה הארגון היהודי הלוחם
 • הגימנסיה בקרקוב
 • שלושת הוינאים שהצילו יהודים בקרקוב


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה