Translate

יום שלישי, 31 במאי 2011

בטאון מס' 55 אפריל-מאי 2011


שלט זיכרון על שרידי חומת הגטו ברחוב לבובסקה
מה בבטאון?

  • יום הזכרון לשואה
  • האקציה שלפני האחרונה
  • נשים בגטו קרקוב, ד"ר פליציה קראי
  • קרקוב – פגישות מהעבר
  • פרידה מאבא הנריק בורנשטיין ז"ל
  • ספרים שהודפסו בקרקוב
  • קורות בית היתומים בקרקוב בזמן הכיבוש הגרמני
  • "תפילתי – כי אשכח", טדיאוש בורובסקי
  • קרן הרווחה לניפגעי שואהאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה