Translate

יום רביעי, 28 באפריל 2004

בטאון שנת 2004

חיים נחמן ביאליק, מימין, בעת ביקור בגימנסיה העברית בקרקוב 1931

מה בבטאון?

  • לזכר "ציגנריה"
  • שתוף פעולה עם הארגון בניו יורק
  • קרן קרקוב באוניברסיטה העברית
  • הנצחת הקהילה
  • שיתוף פעולה עם תיכון ה'
  • תעוד בתי הקברות היהודיים בקרקוב
  • אתרי קרקוב באינטרנט
  • מוסדות יהודיים בקרקוב
  • מחנה המוות בלזץ'
  • אתרים גנאולוגיים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה